PRACTICA UD 4

Práctica Tema 4

ÍNDICE

INICO

Presentacion de la practica

REQUISITOS

Objetivos a cumplir

MOODLE

Acesso a la pagina web

VALIDACIONES

Validar para XTHML estricto

Fes un document XHTML 1.0 estricte (Strict) i vàlid, que continga els següents elements:

El document ha de ser obligatòriament XHTML 1.0 estricte, i vàlid, en cas contrari la qualificació serà un zero.

Acceso al MOODLE

Severo

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid TAW